Камелия Ценова

Мениджър Търговски екип

Завършила: ЮЗУ “ Неофит Рилски” – Благоевград
Специалност: Химия
Специализация: Химик – Биоорганик