Даниела Р. Мирчева

Управител

 

Бакалавър Биология.

Магистратура Клетъчна биология и патология
Втора магистратура - Обществено здраве и здравен мениджмънт
Има дългогодишен стаж като ембриолог.
2011 г. е главен мениджър в ТБ Садаса 2007 представител на Cells4life за България
От 2015 г. е управител в ТБ Садаса 2007 представител на Cells4life за България