Lifestyle тестове

Нашата генетична информация е ключова за вземането на някои от най-важните решения в живота ни.

Проверете какво казва вашата генетика. LIFESTYLE ДНК тестовете на CellGenetics разкриват информацията, кодирана във вашите гени: произход, здраве, спорт, диета, фармакогеномика и много повече.

Как генетиката влияе върху
ежедневието ви?

Нашите Lifestyle тестове

Здраве
Фармакогеномика
Хранене
Грижа за кожата
Спорт
Личност и таланти
Орална микробиота
VIP PACK ALL-IN-ONE
Промо пакет 5 теста: тест за потекло + 4 теста по избор
Промо пакет 4 теста: тест за потекло + 3 теста по избор
Промо пакет 3 теста: тест за потекло + 2 теста по избор
Health Pack Plus
Sport Plus Pack

© 2023 ГМДЛ Селдженетикс ЕООД

Design:

Blink

WebDev:

Hosting:

Resources:

Referrals:

All rights reserved