CellGenetics на първа научна конференция

Екип на CellGenetics участва в първата научна конференция „Генетика в клиничната практика“, която се провежда в град Хисаря, в периода 28-31 октомври 2021 г. Инициатор на събитието е Фондация „Знанието дарява живот“. Целта на конференцията е популяризиране на най-новите научни открития в областта на клиничната генетика и геномика и приложението им в ежедневната практика на различните медицински специалности. Научния форум е фокусиран върху най-новите открития в етиологията и патогенезата на генетичните нарушения, най-новите разработки в генетичните тестове и скрининг, ролята на лабораторията в диагностиката на генетичните заболявания, лечението на генетичните заболявания при деца и възрастни.

© 2023 ГМДЛ Селдженетикс ЕООД

Design:

Blink

WebDev:

Hosting:

Resources:

Referrals:

All rights reserved