Генетична и
медико-диагностична
лаборатория CellGenetics

Нашите тестове

Ние сме вашето надежно ръководство в света на генетичните и геномните изследвания. В нашата лаборатория съчетаваме най-новите научни разработки и технологии с грижа и внимание към вас!

Генетични изследвания

Клинични изследвания

© 2023 ГМДЛ Селдженетикс ЕООД

Design:

Blink

WebDev:

Hosting:

Resources:

Referrals:

All rights reserved