Неинвазивни пренатални тестове
Даваме безпрецедентна информация за вашата бременност с гарантиран професионализъм
С грижа за вашата бременност
Даваме безпрецедентна информация за вашата бременност с гарантиран професионализъм

NIPT
(non-invasive prenatal testing)

представлява неинвазивен пренатален тест, който открива генетични заболявания като синдром на Даун, Едуардс и Патау още от 9-та седмица на бременността.

Нашите неинвазивни пренатални тестове:

Тризомия 21 /Синдром на Down/

Тризомия 13 /Синдром на Patau/

Тризомия 18 /Синдром на Edwards/

Тризомия 16

Тризомия 22

Анеуплоидии на всички останали хромозоми от генома

45,X /Синдром на Turner/

47,XXY /Синдром на Kleinfelter/

47,XXX /Синдром на тройна Х-хромозома/

47,XYY /Синдром на XYY/

Пол на плода

22q11.2 /Синдром на DiGeorge/

15q11.2 /Синдром на Angelman/Prader-Willi/

1p36 делеционен синдром

Синдром на Cri-du-chat

Синдром на Jacobsen

Синдром на Langer-Giedion

Синдром на Wolf-Hirschhorn

Други микроделеции и микродупликации в целия геном ≥7Mb

ГМДЛ CellGenetics предлага и следните иновативни неинвазивни пренатални тестове:

NIPT се основава на анализ на генетичен материал от плода

NIPT тестът се въвежда в клиничната практика през 2011г. Също както амниоцентезата, NIPT се основава на анализ на генетичен материал от плода, но изолиран от кръвта на бременна жена.
Кръвта на бременната жена съдържа свободно-клетъчна ДНК (къси фрагменти от генетичен материал на плода), която циркулира в кръвта. За успешно извършване на NIPT процентното съдържание на феталните фрагменти в кръвта (фетална фракция) трябва да бъде над 3%, за да е достатъчно надежден тестът. От 9-та седмица на бременността феталната фракция обикновено е достатъчно висока, за да позволи успешно извършване на NIPT.

Кога се препоръчва NIPT?

Генетични аномалии могат да възникнат при всяка бременност. NIPT тестът се препоръчва за всяка бременна жена, независимо от възрастта или от генетичния риск.
NIPT е особено препоръчителен в следните случаи:
За целите на теста се изолира свободно-клетъчно ДНК на плода (включително ДНК от майката) от кръвна проба на бременната жена и се извършва цялото геномно секвениране с ниско покритие чрез технологията Next Generation Sequencing. Уникалните характеристики на всяка хромозома се изчисляват и сравняват с оптимална референтна контролна проба. Данните се анализират с помощта на биоинформатични алгоритми, като се извършва се оценка на тестваните характеристики.

Често задавани въпроси

Каква е методологията на NIPT?
За целите на теста се изолира свободно-клетъчно ДНК на плода (включително ДНК от майката) от кръвна проба на бременната жена и се извършва цялото геномно секвениране с ниско покритие чрез технологията Next Generation Sequencing. Уникалните характеристики на всяка хромозома се изчисляват и сравняват с оптимална референтна контролна проба. Данните се анализират с помощта на биоинформатични алгоритми, като се извършва се оценка на тестваните характеристики.
Крие ли риск за плода?
NIPT тестовете са безопасни и няма повишен риск за плода. NIPT е неинвазивен пренатален тест, при който не съществува риск от спонтанен аборт.

Кога най-рано може да се извърши NIPT?

Препоръчително е NIPT тестът да се извърши от 9-та седмица на бременността.
Как се извършва тестът?
За целите на изследването се взима венозна кръв от бременната жена. Необходими са 10 мл кръв от майката. В специално изработени, трислойни обвивки, пробата се изпраща в лабораторията в Сан Диего, САЩ. Пратката е експресна и се транспортира от сертифицирани куриери.
В какъв срок се получават резултатите от теста?
Срокът за получаване на резултат е 7 работни дни.

През последните години NIPT стана достъпен като много по-точен скринингов тест за хромозомни състояния. Това драстично намали необходимостта от инвазивни тестове като хорионбиопсия или амниоцентеза, въпреки че те могат да се прилагат за потвърждаване на резултат от NIPT. Въпреки че точността и специфичността на NIPT тестовете са изключително високи, е важно да се подчертае, че не съществува тест, който е способен да отчете всички възможни аномалии на плода.

Резултати, на които може да се доверите

от първенеца в неинвазивното пренатално тестване

Проверени

Повече от 3 милиона жени по света са се доверили на MaterniT NIPT тестовете

Точни

Над 99% точност и чувствителност за най-честите изследвани състояния

Достъпни

Тестовете изискват малко количество венозна кръв от бременната жена

Навременни

Тестовете могат да се извършват от 9-та седмица на бременността

* ГМДЛ CellGenetics е официален дистрибутор за България на неинвазивните пренатални тестове на Labcorp

Защо да изберете NIPT на Labcorp?

“As pioneers and innovators in non-invasive prenatal testing, we believe MaterniT GENOME represents a safe, cost effective and meaningful breakthrough in NIPT, supporting physicians in providing superior prenatal care for patients.”

- William Welch, President and CEO

е първенец в неинвазивното пренатално тестване, който предлага редица възможности за двойките, очакващи дете, със своите революционни неинвазивни тестове:

Какви са предимствата на нашите тестове?

© 2023 ГМДЛ Селдженетикс ЕООД

Design:

Blink

WebDev:

Hosting:

Resources:

Referrals:

All rights reserved