Цени други генетични изследвания
ДНК фрагментен анализ на абортивен материал: хромозоми 13, 18, 21, Х, У

Цена

290 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 седмица

Материал

абортивен материал, кръв

ДНК фрагментен анализ на абортивен материал: хромозоми 15, 16 и 22

Цена

290 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

абортивен материал, кръв

ДНК анализ на патологични бройни вариации в целия геном ChromoSeq®

Цена

1.350 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

20 дни

Материал

абортивен материал, кръв

ДНК фрагментен анализ на абортивен материал: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х, У

Цена

580 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

абортивен материал, кръв

Базов панел „Вродена тромбофилия“

Цена

230 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

5 дни

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Разширен панел „Вродена тромбофилия“

Цена

350 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

5 дни

Материал

венозна кръв, ЕДТА

ДНК изолиране, банкиране и съхраняване (за една проба)

Цена

50 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

2 дни

Материал

кръв, амниотична течност, абортивен материал

Пренатален ДНК фрагментен анализ: хромозоми 13, 18, 21, Х, У

Цена

420 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

4 дни

Материал

амниотична течност

Пренатален ДНК анализ на моногенни болести (при доказано носителство в семейството)

Цена

200 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

амниотична течност

ДНК анализ на патологични бройни вариации в целия геном ChromoSeq®

Цена

1.350 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

20 дни

Материал

амниотична течност

Постнатален цитогенетичен анализ (кариотип)

Цена

250 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

У-микроделеции: скрининг за делеции в локуси AZFa, AZFb, и AZFc

Цена

250 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

2 седмици

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Азоозспермия с вродена аплазия на vas deferens: секвениране на CFTR гена

Цена

600 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Преждевременна яйчникова недостататъчност/Синдром на чуплива Х хромозома: Експанзия или премутация в FMR1 гена

Цена

450 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Неинвазивен пренатален тест MaterniT Base – 13, 18, 21, Х и У хромозоми

Цена

Анализирани гени

Максимален срок

10 дни

Материал

венозна кръв, streck tube

Неинвазивен пренатален тест MaterniT 21 Plus – 13, 18, 16, 21, 22, Х, У хромозоми, чести микроделеционни синдроми

Цена

Анализирани гени

Максимален срок

10 дни

Материал

венозна кръв, streck tube

Неинвазивен пренатален тест MaterniT Genome – всички хромозоми, чести микроделеционни синдроми, делеции/дупликации в целия геном

Цена

Анализирани гени

Максимален срок

10 дни

Материал

венозна кръв, streck tube

Неинвазивен тест при бременни жени за определяне на резус фактор при плода

Цена

540 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, streck tube

Неинвазивен тест за определяне на бащинство

Цена

2.600 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

2-3 седмици

Материал

венозна кръв, streck tube

Неинвазивен тест за моногенни заболявания

Цена

2.600 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, streck tube

Муковисцидоза: чести за България мутации в CFTR гена

Цена

560 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Фенилкетонурия: чести за България мутации в PAH гена

Цена

560 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

β-таласемия: мутации в HBB гена

Цена

470 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Спинална мускулна атрофия (делеции ех 7,8 в SMN1)

Цена

470 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Дистрофия на Duchenne и Becker: делеции, дупликации в дистрофиновия ген (DMD)

Цена

470 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Определяне на експанзия на три нуклеотидни повтори: хорея на Huntington (HTT)

Цена

470 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Постнатален скрининг за микроделеционни синдроми: DiGeorge, Wolf-Hirschhorn, Cri du Chat, Prader-Willi, Angelman, 1p36 делеция и др.

Цена

470 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Постнатален скрининг за субтеломерни делеции и дупликации

Цена

470 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Изследване за носителство на единичен вариант чрез Sanger секвениране в семейство с доказана мутация (за 1 проба)

Цена

200 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Потвърждаване на носителство на единичен вариант чрез Sanger секвениране в семейство с доказана мутация (за 1 проба)

Цена

200 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Скрининг за носителство на патологични варианти в гени, асоциирани с редки рецесивни заболявания

Цена

2.000 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Анализ на абортивен материал
ДНК фрагментен анализ на абортивен материал: хромозоми 13, 18, 21, Х, У

Цена

290 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 седмица

Материал

абортивен материал, кръв

ДНК фрагментен анализ на абортивен материал: хромозоми 15, 16 и 22

Цена

290 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

абортивен материал, кръв

ДНК анализ на патологични бройни вариации в целия геном ChromoSeq®

Цена

1.350 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

20 дни

Материал

абортивен материал, кръв

ДНК фрагментен анализ на абортивен материал: 13, 15, 16, 18, 21, 22, Х, У

Цена

580 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

абортивен материал, кръв

Вродена тромбофилия
Базов панел „Вродена тромбофилия“

Цена

230 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

5 дни

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Разширен панел „Вродена тромбофилия“

Цена

350 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

5 дни

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Изолиране и съхраняване на ДНК материал
ДНК изолиране, банкиране и съхраняване (за една проба)

Цена

50 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

2 дни

Материал

кръв, амниотична течност, абортивен материал

Инвазивни пренатални тестове
Пренатален ДНК фрагментен анализ: хромозоми 13, 18, 21, Х, У

Цена

420 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

4 дни

Материал

амниотична течност

Пренатален ДНК анализ на моногенни болести (при доказано носителство в семейството)

Цена

200 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

амниотична течност

ДНК анализ на патологични бройни вариации в целия геном ChromoSeq®

Цена

1.350 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

20 дни

Материал

амниотична течност

Нарушения в репродуктивната функция
Постнатален цитогенетичен анализ (кариотип)

Цена

250 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

У-микроделеции: скрининг за делеции в локуси AZFa, AZFb, и AZFc

Цена

250 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

2 седмици

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Азоозспермия с вродена аплазия на vas deferens: секвениране на CFTR гена

Цена

600 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Преждевременна яйчникова недостататъчност/Синдром на чуплива Х хромозома: Експанзия или премутация в FMR1 гена

Цена

450 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Неинвазивни пренатални тестове
Неинвазивен пренатален тест MaterniT Base – 13, 18, 21, Х и У хромозоми

Цена

Анализирани гени

Максимален срок

10 дни

Материал

венозна кръв, streck tube

Неинвазивен пренатален тест MaterniT 21 Plus – 13, 18, 16, 21, 22, Х, У хромозоми, чести микроделеционни синдроми

Цена

Анализирани гени

Максимален срок

10 дни

Материал

венозна кръв, streck tube

Неинвазивен пренатален тест MaterniT Genome – всички хромозоми, чести микроделеционни синдроми, делеции/дупликации в целия геном

Цена

Анализирани гени

Максимален срок

10 дни

Материал

венозна кръв, streck tube

Неинвазивен тест при бременни жени за определяне на резус фактор при плода

Цена

540 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, streck tube

Неинвазивен тест за определяне на бащинство

Цена

2.600 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

2-3 седмици

Материал

венозна кръв, streck tube

Неинвазивен тест за моногенни заболявания

Цена

2.600 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, streck tube

Носителски статус
Муковисцидоза: чести за България мутации в CFTR гена

Цена

560 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Фенилкетонурия: чести за България мутации в PAH гена

Цена

560 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

β-таласемия: мутации в HBB гена

Цена

470 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Спинална мускулна атрофия (делеции ех 7,8 в SMN1)

Цена

470 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Дистрофия на Duchenne и Becker: делеции, дупликации в дистрофиновия ген (DMD)

Цена

470 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Определяне на експанзия на три нуклеотидни повтори: хорея на Huntington (HTT)

Цена

470 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Постнатален скрининг за микроделеционни синдроми: DiGeorge, Wolf-Hirschhorn, Cri du Chat, Prader-Willi, Angelman, 1p36 делеция и др.

Цена

470 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Постнатален скрининг за субтеломерни делеции и дупликации

Цена

470 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Изследване за носителство на единичен вариант чрез Sanger секвениране в семейство с доказана мутация (за 1 проба)

Цена

200 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Потвърждаване на носителство на единичен вариант чрез Sanger секвениране в семейство с доказана мутация (за 1 проба)

Цена

200 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Скрининг за носителство на патологични варианти в гени, асоциирани с редки рецесивни заболявания

Цена

2.000 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

1 месец

Материал

венозна кръв, ЕДТА

© 2023 ГМДЛ Селдженетикс ЕООД

Design:

Blink

WebDev:

Hosting:

Resources:

Referrals:

All rights reserved