Генетични
Изследвания

Вярваме, че генетиката може да промени начина, по който разбирате и поддръжате своето здраве. С нас можете да стъпите на пътя към по-добро здраве и по-дълъг живот.

Цялостно геномно секвениране

Неинвазивни пренатални тестове

Тест за новородени BabyGenome

Lifestyle тестове

Други генетични тестове

Сенквениране на транскриптом

Optical Genome Mapping

© 2023 ГМДЛ Селдженетикс ЕООД

Design:

Blink

WebDev:

Hosting:

Resources:

Referrals:

All rights reserved