Генетична и медико-диагностична лаборатория CellGenetics е водеща лаборатория за генетични изследвания, посветена на предоставянето на точни, надеждни и иновативни услуги за генетично тестване. Лабораторията разполага и с клинична част, която има капацитета да извършва широк набор от клинични изследвания. Ние предлагаме богата гама от генетични тестове, включително секвениране на целия геном, приложимо във всички области на медицината (онкология, сърдечно-съдови заболявания, неврология, репродуктивно здраве и др.), скрининг за носителство на патологични варианти, инвазивни и неинвазивни пренатални тестове (NIPT), лайфстайл и фармакогеномни тестове.

Нашият екип

Нашият екип от висококвалифицирани и опитни професионалисти се ангажира да е в крак с напредъка в областта на генетиката, като се стремим да предоставим на нашите клиенти най-актуалната и клинично приложима информация. Екипът на лабораторията се състои от 2-ма лекари със специалност медицинска генетика, които имат дългогодишен стаж в консултирането на семейства с редки болести, и 4-ма молекулярни генетици, специализирани в разчитането на биоинформатични данни. Ние разчитаме на задълбочено генетично консултиране, за да осигурим найинформативният и подходящ тест за всеки наш клиент по отношение на профилактиката, диагностиката и лечението на генетични заболявания.

Ръководство

Даниела Мирчева

Генерален мениджър

Камелия Ценова

Мениджър търговски екип

Д-р Ирена Брадинова

Управител и лекар генетична лаборатория

Даниела Славчева

Финансов мениджър

Джена

Талисман

Генетична лаборатория

Д-р Ирена Брадинова

Управител и лекар генетична лаборатория

Доц. д-р Радослава Въжарова

Лекар генетична лаборатория

Мая Атанасоска

Молекулярен генетик

Славяна Янева

Молекулярен генетик

Любомир Балабански

Молекулярен генетик

Теодора Тончева

Биолог

Клинична лаборатория

д-р Петър Цанев

Лекар клинична лаборатория

Марияна Велкова

Медицински лаборант

Мария Стоянова

Лаборант

Олга Тарасова

Лаборант

Зорница Здравкова

Медицинска сестра и регистратор

Търговски отдел

Дора Бояджиева

Търговски представител София и регион

Мария Станкова

Търговски представител

Желязко Тодоров

Медицински представител

Миглена Марковска

Търговски представител София и регион

Божидар Попов

Търговски представител София и регион

Снежана Иванова

Търговски представител София и регион

Ирина Петрова

Търговски представител София и регион

Люба Лазарова

Търговски представител Пловдив и регион

Венета Куцева

Търговски представител Пловдив и регион

Господинка Желязкова

Търговски представител Варна и регион

Ивета Атанасова

Търговски представител Варна и регион

Гергана Ангелова

Търговски представител Варна и регион

Административен отдел

Силвия Иванова

Асистент външни връзки

Илияна Пирпирова

Офис координатор

Цвета Добрева

Медицински регистратор

Адриана Милчева

Медицински регистратор

Зорница Здравкова

Медицинска сестра и регистратор

Поддръжка

Евгени Геров

Транспорт и логистика

Десислава Иванова

Хигиенист

Сертификати

Лаборатория CellGenetics е ново звено към Тъканна банка „Садаса 2007“, която вече над 10 години е лидер в съхранението на стволови клетки и ексклузивен представител на английската банка за съхранение Cells4Life.
Cells4Life e единствената банка за стволови клетки, която дава възможност за съхранение на пробата от кръвта на бебето на няколко части, което позволява да се използва повече от веднъж. Друго предимство е TotiCyte технологията, която е най-ефективната система за обработка на кръвни клетки в света – тя осигурява до 100%–400% повече стволови клетки, отколкото всеки друг метод. В допълнение, Cells4Life предлага съхраняване на амнион и плацентарни клетки, услуга, която е уникална за българския пазар.
Нашата лаборатория е специализирана в биоинформатичния анализ на данни от цялостно геномно секвениране и тълкуване в съответствие с всички международно признати стандарти и насоки, като понастоящем CellGenetics е единствената лаборатория в България, която предлага тази услуга. Секвенирането на целия геном разчита близо 100% от ДНК последователността. Това е най-изчерпателният ДНК тест и позволява насочен биоинформационен анализ на всеки ген/гени, свързани с различни заболявания.
Ние предлагаме най-обширния неонатален скринингов на генома на бебето чрез цялостно геномно секвениране (BabyGenome) за ранни детски заболявания. Разполагаме с широка гама от NIPT тестове, включително един от най-информативните NIPT тестове до момента. По този начин родителите и лекарите могат да изберат най-подходящия тест за всяка бременност.

© 2023 ГМДЛ Селдженетикс ЕООД

Design:

Blink

WebDev:

Hosting:

Resources:

Referrals:

All rights reserved