Други генетични тестове
ГМДЛ CellGenetics предлага широко портфолио от цитогенетични и молекулярно-генетични тестове, базирани на най-новите технологии в областта на генетиката:

Пълна информация за изследванията, извършвани в Генетична лаборатория, ще намерите тук:

Кариотип
У-делеции
Тромбофилия
Азоозспермия (CFTR ген)
Преждевременна яйчникова недостатъчност
Неинвазивен пренатален тест за моногенни болести
Неинвазивен пренатален тест за бащинство
Инвазивни пренатални тестове
Изследване на абортивен материал
Муковисцидоза
Фенилкетонурия
Бета-таласемия
Спинална мускулна атрофия
Дистрофия на Duchenne и Becker
Хорея на Huntington
Синдром на чуплива Х хромозома
Потвърждаване на носителство чрез екзомно секвениране
Потвърждаване на носителство чрез Sanger секвениране

© 2023 ГМДЛ Селдженетикс ЕООД

Design:

Blink

WebDev:

Hosting:

Resources:

Referrals:

All rights reserved