Цени цялостно геномно секвениране
BabyGenome (генериране на данни от генома)

Цена

2.500 лв.

Анализирани гени

252

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

BabyGenome

Цена

2.200 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Вродени малформации

Цена

Анализирани гени

Максимален срок

Материал

По заявка

Гастроентерология

Цена

2.900 лв.

Анализирани гени

150

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Рак на дебело черво

Цена

2.700 лв.

Анализирани гени

33

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Рак на панкреас

Цена

2.350 лв.

Анализирани гени

20

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Рак на стомашно-чревен тракт

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

43

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Фамилна аденоматозна полипоза

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

4

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Синдром на Lynch

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

5

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Холестаза и дефекти на жлъчни киселини

Цена

2.500 лв.

Анализирани гени

90

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Панкреатит

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

20

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Чернодробна и бъбречна поликистоза

Цена

2.500 лв.

Анализирани гени

90

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Дерматология

Цена

2.900 лв.

Анализирани гени

250

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Наследствен меланом

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

20

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Неврофиброматоза

Цена

2.200 лв.

Анализирани гени

2

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Ксеродерма пигментозум

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

9

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Туберозна склероза

Цена

2.200 лв.

Анализирани гени

2

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Ихтиоза

Цена

2.450 лв.

Анализирани гени

60

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Булозна епидермолиза

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

26

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Ектодермални дисплазии

Цена

2.500 лв.

Анализирани гени

80

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Експресно цялостно геномно секвениране (WGS)*

Цена

Анализирани гени

Максимален срок

Материал

По заявка

Цялостно геномно секвениране на дълги прочити (PacBio long-read sequencing)

Цена

Анализирани гени

Максимален срок

Материал

по заявка

Цялостно геномно секвениране + секвениране на транскриптом (РНК секвениране)

Цена

Анализирани гени

Максимален срок

Материал

По заявка

Секвениране на транскриптом (РНК секвениране)

Цена

Анализирани гени

Максимален срок

Материал

По заявка

Оптично геномно картиране (Optical Genome Mapping)

Цена

Анализирани гени

Максимален срок

Материал

По заявка

Цялостно екзомно секвениране (за сегрегационен анализ)

Цена

Анализирани гени

Максимален срок

Материал

по заявка

Таргетно секвениране по Sanger на единичен вариант

Цена

200 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

3

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Диабет

Цена

2.900 лв.

Анализирани гени

100

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

MODY (Maturity-onset diabetes of the young)

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

30

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Множествена ендокринна неоплазия

Цена

2.350 лв.

Анализирани гени

5

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Вродена надбъбречна хиперплазия

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

9

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Вроден хипотиреоидизъм

Цена

2.450 лв.

Анализирани гени

66

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Метаболитни болести

Цена

3.100 лв.

Анализирани гени

650

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Затлъстяване

Цена

2.450 лв.

Анализирани гени

70

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Имунология

Цена

3.100 лв.

Анализирани гени

650

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Първичен (вроден) имунен дефицит

Цена

3.000 лв.

Анализирани гени

470

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Тежък комбиниран имунодефицит

Цена

2.500 лв.

Анализирани гени

80

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Амилоидоза и периодична треска

Цена

2.450 лв.

Анализирани гени

50

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Кардиология

Цена

3.000 лв.

Анализирани гени

400

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Кардиомиопатия

Цена

2.900 лв.

Анализирани гени

220

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Аритмия

Цена

2.900 лв.

Анализирани гени

220

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Синдроми на удължен и скъсен QT интервал

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

34

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

РАСопатии (включва и синдром на Noonan)

Цена

3.100 лв.

Анализирани гени

36

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Синдром на Brugada

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

26

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Синдром на Ehlers-Danlos

Цена

2.900 лв.

Анализирани гени

100

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Синдром на Marfan

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

36

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Хиперлипидемия

Цена

2.600 лв.

Анализирани гени

140

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Митохондриални болести

Цена

3.800 лв.

Анализирани гени

1.800

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Митохондриален геном

Цена

2.500 лв.

Анализирани гени

37

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Неврология

Цена

3.800 лв.

Анализирани гени

2000

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Изоставане в развитието

Цена

3.800 лв.

Анализирани гени

2000

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Аутизъм

Цена

2.700 лв.

Анализирани гени

480

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Епилепсия

Цена

3.100 лв.

Анализирани гени

600

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Дистония

Цена

3.000 лв.

Анализирани гени

500

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Атаксия

Цена

3.000 лв.

Анализирани гени

500

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Нерво-мускулни заболявания

Цена

3.000 лв.

Анализирани гени

500

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Алцхаймер, паркинсонизъм, деменция

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

35

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Нефрология

Цена

3.100 лв.

Анализирани гени

600

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Бъбречна поликистоза

Цена

2.800 лв.

Анализирани гени

87

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Нефротичен синдром

Цена

2.900 лв.

Анализирани гени

100

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Синдром на Alport

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

6

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Синдром на Joubert

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

38

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Синдром на Bardet-Biedl

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

27

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Онкология

Цена

3.100 лв.

Анализирани гени

252

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Рак на гърда и яйчник

Цена

2.700 лв.

Анализирани гени

54

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Рак на дебелото черво

Цена

2.700 лв.

Анализирани гени

33

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Фамилна аденоматозна полипоза

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

4

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Синдром на Lynch

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

5

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Заболявания на съединителната тъкан

Цена

2.500 лв.

Анализирани гени

90

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Остеогененезис имперфекта и костна чупливост

Цена

2.500 лв.

Анализирани гени

75

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Скелетни аномалии и нисък ръст

Цена

3.000 лв.

Анализирани гени

500

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Офталмология

Цена

3.000 лв.

Анализирани гени

500

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Катаракта

Цена

2.900 лв.

Анализирани гени

170

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Пигментен ретинит

Цена

2.900 лв.

Анализирани гени

190

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Глаукома

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

37

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Вродена слепота

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

8

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Вродена амавроза на Leber

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

32

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Превенция /скрининг по препоръки на Американската колегия по медицинска генетика/

Цена

2.800 лв.

Анализирани гени

78

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Панел Родители (скрининг на един партньор)

Цена

3.200 лв.

Анализирани гени

113

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Родители /скрининг на партньорска двойка/

Цена

5.800 лв.

Анализирани гени

750

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Скрининг за известни патогенни варианти в целия геном

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Пулмология

Цена

2.900 лв.

Анализирани гени

150

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Муковисцидоза

Цена

2.200 лв.

Анализирани гени

1

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Хиповентилационни разстройства и централна сънна апнея

Цена

2.350 лв.

Анализирани гени

15

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Дефекти в продукция на сърфактант

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

20

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Женски фактор за инфертилитет

Цена

3.000 лв.

Анализирани гени

330

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Инвитро (пакет за жени)

Цена

2.450 лв.

Анализирани гени

50

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Преждевременна яйчникова недостатъчност

Цена

2.600 лв.

Анализирани гени

90

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Дефект в процеса на зреене на яйцеклетките

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

25

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Имплантационен неуспех

Цена

2.300 лв.

Анализирани гени

7

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Тромбофилия

Цена

2.400 лв.

Анализирани гени

30

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Повтарящи се аборти

Цена

2.3400 лв.

Анализирани гени

7

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Мъжки фактор за инфертилитет

Цена

2.900 лв.

Анализирани гени

220

Максимален срок

3 месеца

Материал

венозна кръв, ЕДТА

Трио цялостно геномно секвениране (дете и родители)

Цена

Анализирани гени

Максимален срок

Материал

по заявка

Трио цялостно геномно секвениране при дете и екзомно секвениране при родители

Цена

Анализирани гени

Максимален срок

Материал

по заявка

Трио секвениране на транскриптом (дете и родители)

Цена

Анализирани гени

Максимален срок

Материал

по заявка

Трио таргетно секвениране по Sanger (при съмнение за de novo вариант)

Цена

600 лв.

Анализирани гени

Максимален срок

Материал

по заявка

Фамилен анализ (при повече от три лица)

Цена

Анализирани гени

Максимален срок

Материал

по заявка