„ТЪКАННА БАНКА САДАСА“ С ТРИ СЪБИТИЙНИ УЧАСТИЯ ДО КРАЯ НА 2017 Г.

„Тъканна банка Садаса“ – представител на английската компания Cells4Life и американската компания Sequenom Laboratories – ще участва в три престижни събития до края на 2017 г.
  • 14 Национален конгрес по акушерство и гинекология – гр. Пловдив, 26. 10. – 29. 10. 2017г.
  • Академия за акушерки – гр. Велико Търново, 03. 11. – 05.11. 2017г.
    Специализирано изложение
  • „Бебемания“ – 24. 11. – 26. 11. 2017г.

 

Както и в предишни години, българската фирма присъства на научни конгреси и конференции и работи в сътрудничество със специалисти в областта на медицината и генетиката.

Акцентите в тези срещи са върху новите услуги и техологии в областта на обработката на стволови клетки и множественото паралелно секвениране при неинванзивните пренатални тестове.

От м. септември тази година „ТБ Садаса“ има удоволствието да представи на своите клиенти и партньори нова услуга в обработването на кръв от пъпна връв – Cells Plus. При тази услуга се използва единствената по рода си TotiCyte технология, патентована от Cells4Life, Великобритания. Чрез нея се предоставят 5 пъти повече жизнеспособни клетки, по-голяма вариация от клетки, като същевременно се премахват 99% от червените кръвни клетки. По този начин съхранената проба съдържа само използваемите клетки.

Като дистрибутор на неинванзивните пренатални тестове на Sequenom Laboratories, „ТБ Садаса“ ще разгледа и ролята на ДНК тестването при рискови бременности. Гост – лектор ще бъде д-р П. Игнатов, утвърден АГ специалист и партньор на фирмата. След лекцията се предвижда дискусия с участващите АГ специалисти в конгреса.

Преките клиенти ще могат да получат изчерпателна и ясна информация за всяка услуга и продукт, предлаган от фирмата, на есенното издание на „Бебемания“. „ТБ Садаса“ за поредна година ще предложи на клиентите си специални отстъпки и ваучери по време на тридневното изложение.

„Тъканна банка Садаса“ – представител на английската компания Cells4Life и американската компания Sequenom Laboratories – ще участва в три престижни събития до края на 2017 г.
  • 14 Национален конгрес по акушерство и гинекология – гр. Пловдив, 26. 10. – 29. 10. 2017г.
  • Академия за акушерки – гр. Велико Търново, 03. 11. – 05.11. 2017г.
    Специализирано изложение
  • „Бебемания“ – 24. 11. – 26. 11. 2017г.

 

Както и в предишни години, българската фирма присъства на научни конгреси и конференции и работи в сътрудничество със специалисти в областта на медицината и генетиката.

Акцентите в тези срещи са върху новите услуги и техологии в областта на обработката на стволови клетки и множественото паралелно секвениране при неинванзивните пренатални тестове.

От м. септември тази година „ТБ Садаса“ има удоволствието да представи на своите клиенти и партньори нова услуга в обработването на кръв от пъпна връв – Cells Plus. При тази услуга се използва единствената по рода си TotiCyte технология, патентована от Cells4Life, Великобритания. Чрез нея се предоставят 5 пъти повече жизнеспособни клетки, по-голяма вариация от клетки, като същевременно се премахват 99% от червените кръвни клетки. По този начин съхранената проба съдържа само използваемите клетки.

Като дистрибутор на неинванзивните пренатални тестове на Sequenom Laboratories, „ТБ Садаса“ ще разгледа и ролята на ДНК тестването при рискови бременности. Гост – лектор ще бъде д-р П. Игнатов, утвърден АГ специалист и партньор на фирмата. След лекцията се предвижда дискусия с участващите АГ специалисти в конгреса.

Преките клиенти ще могат да получат изчерпателна и ясна информация за всяка услуга и продукт, предлаган от фирмата, на есенното издание на „Бебемания“. „ТБ Садаса“ за поредна година ще предложи на клиентите си специални отстъпки и ваучери по време на тридневното изложение.

© 2023 ГМДЛ Селдженетикс ЕООД

Design:

Blink

WebDev:

Hosting:

Resources:

Referrals:

All rights reserved